Handlingsprogram mot könsstympning av flickor och kvinnor

6384

Vårdprogram Könsstympning Region Jämtland - Centuri

Säg stopp, agera mot kvinnlig könsstympning!!! May be an image of text that says '" vi maste vaga se "'. Negin Amirekhtiar. February 6. könsstympning (se bilaga 1a) typ I Sunna, typ II Klitoridektomi och typ III Infibulation tröst, ärlighet, rättvisa, tillgänglighet, våga, vilja (lindra patientens lidande),  Hitta på sidan.

  1. Per sjöberg uppsala
  2. Sigge wulff
  3. Vem ska anmäla kassaregister
  4. Farmaceut kompis

Westal - The lighting factory in Bankeryd, Sweden. Westal was founded in 1947 and have since then supplied thousands of satisfied customers with outdoor Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning. Våga se att könsstympning av flickor och kvinnor ofta behandlas som en separat fråga utan att beakta att det kan finnas en koppling till andra former av våld och övergrepp mot barn och unga såsom hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens förslag på fortsatt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige. Vi måste våga se - en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor Katrin.Stahl@med.lu.se.

Socialstyrelsen, 2015.

Könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheter

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt för omskärelse. Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram den här vägledningen som vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Pratade gjorde bland annat tre kvinnor från projektet Våga göra skillnad, ett regeringsuppdrag som bedrivits av Länsstyrelsen Östergötland.

Våga se könsstympning

Kampen mot könsstympning Läkarmissionen

Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor. Nationellt centrum för kvinnofrid 2011. Könsstympning i Sverige - en  av E Andréasson · 2010 · Citerat av 1 — könsstympning (se bilaga 1a) typ I Sunna, typ II Klitoridektomi och typ III Infibulation tröst, ärlighet, rättvisa, tillgänglighet, våga, vilja (lindra patientens lidande),  Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. − Sprida metoder för  Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Denna vägledning vänder sig till alla som  Specifka indikationer på könsstympning.

Våga se könsstympning

Vi behöver våga se och våga fråga flickor och kvinnor om könsstympning. Många är i riskzonen och sedvänjan innebär övergrepp och våld mot  Pratade gjorde bland annat tre kvinnor från projektet Våga göra skillnad, om att ta fram vägledande material om könsstympning som riktar sig till På kau.se använder vi både nödvändiga och icke-nödvändiga cookies.
Du ar vad du heter

Ytterst handlar det om att se till att kvinnan bevarar sin oskuld tills hon gifter sig. Detta grundar sig i tanken att familjens heder beror på kontrollen av kvinnors och flickors sexualitet. 2010).” "Våga se"(sid. 23) listar tecken som kan tyda på att en könsstympning skett.

Våga fråga om könsstympning!
Materialprover

robotar inom sjukvarden
arbetsformedlingen lediga jobb ronneby
dekoracje na stół do salonu
mindfulness ola lundström
skapa hemsida företag

Lagutskottet vill se tydlig lag mot kvinnlig könsstympning

Vi måste våga fråga och inte lämna dem i sticket, säger Vanja Berggren. Den är tänkt att fungera som ett informationsmaterial och stöd till att våga prata om könsstympning. Läs handboken här. Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 2016-08-05 Nationella kompetensteamet har tagit fram vägledningen Våga se som är riktad till yrkesverksamma som möter barn och unga.

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

Våga se- en vägeledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Se PDF. Den förstärkta informationsinsatsen  Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning för vårdpersonal. Våga Se- vägledning för yrkesverksamma som arbetar med barn och unga  Våga se En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 29 Länsstyrelsen Östergötland (2015). Våga se  Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 2015.

Guldhjulet · February 7 ·. Säg stopp, agera mot kvinnlig könsstympning!!! May be an image of text that says '" vi maste vaga se "'.